Dotacje na Innowacje

 

Dotacje na Innowacje”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-613/14-00

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-14-613/14-00

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 „Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B”


 


 

Więcej informacji o POIG:


BESTSELLERY

20% Vitamin C Serum

Cena 320,00 zł
Bestseller

Gold EGF Serum

Cena 262,00 zł
Bestseller

Vitamin C+E Serum

Cena 320,00 zł
Bestseller

Linia

Azelaic Ferulic Hyaluronic Neuropetides Retinolic Therapeutic Tranexamic