Regulamin profesjonalisty

Realizacja sprzedaży dla Klienta Profesjonalnego w przypadku braku podpisania indywidulanej umowy o współpracę odbywa się według zamieszczonego poniżej regulaminu, bez wyjątków:

Sprzedającym (Dystrybutor) produkty marek Dermomedica, NanoFrax, Daytona jest jest firma: DERMOMEDICA COSMECEUTICALS Sp. z o.o. NIP: 701 055 85 23
Adres rejestrowy: ul. Altowa 8, 02-386 Warszawa
Adres biura handlowego: ul. Altowa 8, 02-3846 Warszawa
Nazwa handlowa sprzedającego, zastrzeżona: DERMOMEDICA (All rights reserved) 

 1. Oferta przedstawiona przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie dostępne ceny produktów są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź prowadzania w nich zmian.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek nieumiejętnego stosowania zakupionych produktów lub niestosowania się lub niewłaściwego stosowania się Kupującego do informacji o produkcie, załączonej w formie katalogu produktowego oraz zawartych na stronie internetowej: www.dermomedica.pl
 4. Zamówienia można składać telefonicznie 664-060-535, 22 734 27 96 oraz poprzez adres email: biuro@dermomedica.pl
 5. Zamówienia za pośrednictwem email są przyjmowane całą dobę - przez cały rok.
 6. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza umieszczonego na stronie http://www.dermomedica.pl/ lub też poprzez swojego Opiekuna/Przedstawiciela regionalnego.
 7. Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji:
  1. w przypadku zamówienia złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 4  - w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mailowy wskazany przez Klienta,
  2. w przypadku zamówienia złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 5 - po zatwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego w internetowym systemie składania zamówień umieszczonym na stronie Sprzedającego.
 8. Zamówiony produkt jest wysyłany za pośrednictwem poczty kurierskiej (dalej łącznie jako Spedytor)
 9. Koszty przesyłki w całości obciążają Kupującego i są doliczane przez Sprzedającego do wartości zamówionych produktów, na co niniejszym Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża nieodwołanie zgodę.
 10. Realizacja przesyłek odbywa się w następujący sposób: 
  1. w przypadku wpłaty na konto, przesyłki są wysyłane w ciągu 48h w dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego,
  2. przesyłki pobraniowe są realizowane w ciągu 48h w dni robocze od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji na zasadach wskazanych w pkt 7.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki wynikające z przyczyn leżących po stronie Spedytorów, oraz za opóźnienia w dostawie niezawinione przez Sprzedającego.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamieszczonym w internetowym systemie składania zamówień lub w zamówieniu złożonym w sposób wskazany w pkt 4 będą niepełne;
  podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 13. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzenie uszkodzenia opakowania, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 14. Reklamacje zawartości przesyłki będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkody.
 15. Wysyłka towarów za granicę jest realizowana tylko po wpłacie na konto bankowe (koszt takiej wysyłki ustalany jest indywidualnie).
 16. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru na magazynie
 17. Do zamówionego towaru dołączamy dowód zakupu (Faktura VAT).
 18. W przypadku sprzedaży dla Klienta Profesjonalnego (firma) potwierdzonego wystawieniem Faktury VAT, Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna, chyba że przesłany towar jest uszkodzony i/lub wysłany towar nie jest tożsamy z towarem zamówionym.
  Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 19. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić wcześniej ze sprzedającym.
  Sprzedający nie przyjmuje zwrotu towarów uszkodzonych, noszących znamiona otwierania, używania itp.
  Sprzedający nie rozpatruje sytuacji możliwego zwrotu części zamówionego towaru.
  Sprzedający nie rozpatruje możliwości zwrotu całości/części towaru, gdy jakakolwiek część towaru nosi znamiona otwierania, używania, jest uszkodzona itp. W takim wypadku zwrot części//całości zamówionego towaru nie będzie rozpatrywany.
 20. W razie zwrotu lub reklamacji produktu, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia produktu wraz z dowodem zakupu do miejsca zakupu osobiście lub ponosząc koszty przesyłki od i do Kupującego. Zwroty i reklamacje, proszę kierować na adres:
  Dermomedica Cosmeceuticals Sp. z o.o.
  ul. Altowa 8
  02-386 Warszawa
 21. Sprzedający udziela ważności na każdy sprzedany produkt na okres na jaki udzielił jej Producent produktu.
  Strony transakcji zrealizowanej na podstawie niniejszego Regulaminu, akceptując jego treść zrzekają się nieodwołanie roszczeń wynikających z działu II Kodeksu Cywilnego i innych.
 22. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówień budzących wątpliwości, powstałych na skutek błędów systemowych i/lub niepoprawnie wyświetlających się/wydrukowanych w cennikach cen produktów.
 23. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ta ustawa Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 25. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

*- nie dotyczy umów z udziałem konsumentów

PRAWA AUTORSKIE:

 1. Zawartość stron w domenie http://www.dermomedica.pl, nazwa "DERMOMEDICA", nazwa domeny: podlega ochronie prawnej.
 2. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis na tej domenie stanowią własność firmy DERMOMEDICA.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jak i całości tego serwisu www jest zabronione.
 4. Wszystkie znaki firmowe i zdjęcia znajdujące się na stronach http://www.dermomedica.pl są własnością firmy DERMOMEDICA, która posiada do nich pełne majątkowe prawa autorskie.
 5. Zgodnie z ustawą o prawach autorskich art. 79 pkt.1 wszelkie rozpowszechnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie w całości lub wykorzystywanie ich fragmentów bez pisemnej zgody ich właściciela jest złamaniem tego prawa i jest objęte sankcją. Stanowi również podstawę do wszczęcia postępowania odszkodowawczego z jakim wystąpimy na drogę sądową.
 6. Wszelkie wykorzystanie znaków firmowych i  zdjęć pochodzących z http://www.dermomedica.pl w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym sprzedaży prezentowanych produktów na aukcjach internetowych i w innych kanałach sprzedaży, spowoduje rozpoczęcie dochodzenia praw autorskich z powodu kradzieży należących do niego fotografii lub znaków firmowych.

Ustawa o prawach autorskich Art. 79.

 1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.
  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Natomiast według art. 10 ust. 2 tej ustawy, informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

BESTSELLERY


Linia

Ascorbic Azelaic Clinic Care Hyaluronic Neuropetides Retinolic Szkolenia Therapeutic Zestawy